Вітаємо вас на офіційному сайті Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії"!

Шановні колеги!
Раді повідомити про успішне проведення
XХIІI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених "Сучасні проблеми хімії",
що проходила на хімічному факультеті
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18-20 травня 2022 р.

В рамках конференції працювали секції: аналітичної хімії; неорганічної хімії; органічної хімії; фізичної хімії; хімії високомолекулярних сполук.

В цьому році було подано 115 тез від студентів, аспірантів та молодих вчених, а також учнів загальноосвітніх шкіл м. Києва та Київської області.

  • Зроблено 44 усних доповідей
  • Представлено 21 стендову доповідь

Збірка тез доповідей, відкриття конференції, пленарна лекція - "Композити металовмісних наночастинок для каталітичного гідрування гетероциклічних органічних сполук", Сергій КОЛОТІЛОВ, д.х.н., професор, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії НАН України імені Л.В. Писаржевського.

Дипломами нагороджено 58 учасників конференції, відзначені доповіді.

До зустрічі в 2023 році!


Запрошуємо Вас до публікації статей у наших наукових журналах:
"Methods and Objects of Chemical Analysis" (Scopus, Web of Science);
"French-Ukrainian Journal of Chemistry" (Web of Science);
"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія"
(фахове видання України).

З повагою, Оргкомітет