Про конференцію

В травні 2000 року на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшла І всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", в якій прийняли участь більше 100 студентів та аспірантів (близько 40 з університетів Львова, Донецька, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Каунаса (Литва) та Жешува (Польща).

Проведення Всеукраїнських конференцій студентів та аспірантів на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка стало традиційним. Доповіді, представлені на конференцію, відзначалися високим науковим рівнем, а кращі доповідачі нагороджуються дипломами кожного року.

В зв’язку зі збільшенням кількості іноземних учасників (Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Угорщина, Білорусь) та зростанням інтересу до конференції в 2013 році конференції було надано статус міжнародної.

15-17 травня 2019 відбулась ювілейна XХ Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", в якій прийняли участь 187 студентів, аспірантів та молодих вчених.

В рамках роботи конференції працювали секції: неорганічної хімії (33 учасника), органічної хімії (49 учасників), аналітичної хімії (45 учасників), фізичної хімії (33 учасників), хімії високомолекулярних сполук (учасників 27).

Географія учасників конференції:

 • хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • НТУУ "Київський політехнічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського"
 • Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
 • Національний університет харчових технологій
 • Харківський політехнічний інститут
 • Донецький національний медичний університет
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Хмельницький національний університет
 • ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 • Одеський Національний Політехнічний університет
 • Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Львівський Національний університет ім І. Франка
 • ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
 • Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • Волинський ДУ імені Лесі Українки
 • Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України
 • Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М.Литвиненка НАН України
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
 • ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
 • Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України
 • ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України"
 • Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України
 • НТК "Інститут монокристалів" НАН України
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ
 • Інститут органічної хімії НАН України
 • Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
 • Iнститут фiзики НАН України
 • Universite d'Angers (Angers, France)
 • Institut de Science et d'Ingenierie Supramoleculaires (ISIS), Universite de Strasbourg (Strasbourg, France)
 • Ecole Centrale de Lyon, Institut des Nanotechnologies de Lyon (Lyon, France)
 • Institut des Sciences Chimiques de Rennes CNRS-UMR (Rennes, France)
 • Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) (Toulouse, France)
 • Universite Paul Sabatier de Toulouse (Toulouse, France)
 • Leiden University (Leiden, The Netherlands)
 • Leipzig University (Leipzig, Germany)
 • Інститут макромолекулярної хімії "Петру Поні" Румунської Академії Наук (Яси, Румунія)
 • Університет "Штефан чел Маре" (Сучава, Румунія)
 • Університет імені М. Склодовської-Кюрі (Люблін Польща)
 • Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland)
 • University of Geneva (Geneva, Switzerland)
 • The University of York (York, United Kingdom)
 • University of Greifswald (Greifswald, Germany)
 • National Institute of Chemistry (Ljubljana, Slovenia)
 • Poznan University of Technology (Poznan, Poland)
 • Інститут низьких температур і структурних досліджень (Вроцлав, Польща)

Розклад конференції та програми роботи секцій доступні за посиланням.