Організаційний комітет конференції


Голова оргкомітету:

Воловенко Юліан Михайлович - декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., професор

Співголова оргкомітету:

Куцевол Наталія Володимирівна - заступник декана хімічного факультету, д.х.н., професор

Усенко Наталія Ігорівна - заступник декана хімічного факультету, к.х.н., доцент

Члени оргкомітету:

Тананайко Оксана Юріївна - завідувач кафедри аналітичної хімії, к.х.н., доцент

Савченко Ірина Олександрівна - завідувач кафедри хімії ВМС, д.х.н., професор

Лампека Ростислав Дмитрович - в.о. завідувача кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор

Фрицький Ігор Олегович - завідувач кафедри фізичної хімії, д.х.н., професор

Хиля Володимир Петрович - в.о. завідувача кафедри органічної хімії, д.х.н., професор, член-кор. НАН України

Секретар оргкомітету:

Москвіна Вікторія Сергіївна - доцент кафедри органічної хімії, к.х.н.

Відповідальні за роботу секцій:

Аналітична хімія - Щербань Владислав, аспірант кафедри аналітичної хімії; Корнідал Ірина, аспірантка кафедри аналітичної хіміїї

Неорганічна хімія - Фесич Ігор Володимирович, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, к.х.н.; Виноградов Олександр Сергійович, інженер І кат. кафедри неорганічної хімії, PhD

Органічна хімія - Григоренко Олександр Олегович, професор кафедри органічної хімії, д.х.н.

Фізична хімія - Каширіна Ярославна, аспірантка кафедри фізичної хімії

Хімія високомолекулярних сполук - Парцевська Софія Василівна, молодший науковий співробітник кафедри хімії ВМС, к.х.н.